Företag

Effekter av massage på företaget:- Lägre sjukfrånvaro


- Ökad motivation.


- Ökad arbetsförmåga


- Stärkt sammanhållning


- Sänkta sjukvårdskostnader


- Piggare och gladare personal


- Snabbare rehabilitering efter skada


- Ökad produktivitet

Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare.


Kostnaderna är sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem. God hälsa består av många komponenter och jag ser till helheten och har som mål att ge individen insikt om sin egen hälsa och dess koppling till prestation. När varje medarbetare är medveten om den egna hälsans betydelse och är motiverad att arbeta med den, kommer resultaten. Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Men resultatet sträcker sig långt utanför arbetet. Med bättre hälsa kommer högre livskvalitet på alla plan i livet.


Massage är en behandlingsform som både du och företaget har nytta av. Ni får en egen massör som kommer till er arbetsplats och behandlingen består av klassisk svensk massage på bänk som är både variationsrik och anpassningsbar.

Ett annat alternativ är att personalen kommer till Åkerlunds Massage & Hälsas egen lokal.

Ni kan även få hjälp med råd och tips kring träning och kost.


Undersökningar har visat på många positiva effekter av massage på företag:


Ekonomi & Lönsamhet - minskad sjukfrånvaro, bevisat effektiv friskvårdssatsning.

Beteendeförändrande - medarbetarna förstår den egna kroppens signaler bättre och tänker på hur man sitter i det dagliga arbetet.

Bevisat behandlingsresultat - 75% har mindre ont i rygg, nacke och axlar


Låter detta intressant? Prova själv och upptäck vad massage kan göra för ditt företag.


Kontakta Åkerlunds Massage & Hälsa!                                                                                                 

Bokning av företagsmassage: